Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Ban chấp hành Công đoàn năng lượng Việt Nam khoá I – Nhiệm kỳ 1988 – 1993

06/07/2022 02:55:16 PM 914 lượt xem
1 Nguyễn Đình Thừa Thư ký
2 Trần Khoa Thư Phó Thư ký
3 Chu Hữu Nhã Phó Thư ký
4 Phan Văn Báu Ủy viên Thường vụ
5 Nguyễn Văn Đệ Ủy viên Thường vụ
6 Trần Văn Diên Ủy viên Thường vụ
7 Nguyễn Quý Trạnh Ủy viên Thường vụ
8 Nguyễn Quang Long Ủy viên Thường vụ
9 Đào Xuân Cảnh Ủy viên Thường vụ
10 Ngô Đức Hạnh Ủy viên Thường vụ
11 Mai Lâm Ủy viên Thường vụ
12 Trịnh Phi Anh Uỷ viên Chấp hành
13 Chu Đăng Bảng Uỷ viên Chấp hành
14 Lễ Sỹ Chương Uỷ viên Chấp hành
15 Nguyễn Văn Chung Uỷ viên Chấp hành
16 Phan Viết Diễn Uỷ viên Chấp hành
17 Nguyễn Xuân Đoài Uỷ viên Chấp hành
18 Ngô Bá Hiện Uỷ viên Chấp hành
19 Ngô Văn Hai Uỷ viên Chấp hành
20 Nguyễn Văn Kỷ Uỷ viên Chấp hành
21 Võ Đình Khôi Uỷ viên Chấp hành
22 Đỗ Tân Long Uỷ viên Chấp hành
23 Nguyễn Duy Lịch Uỷ viên Chấp hành
24 Dương Xuân Nguyên Uỷ viên Chấp hành
25 Lê Đình Ngạn Uỷ viên Chấp hành
26 Nguyễn Thị Nhung Uỷ viên Chấp hành
27 Vũ Đức Quỳnh Uỷ viên Chấp hành
28 Phạm Ngọc Sơn Uỷ viên Chấp hành
29 Phạm Thị Thanh Suốt Uỷ viên Chấp hành
30 Nguyễn Ngọc Thảo Uỷ viên Chấp hành
31 Trần Văn Ngọc Uỷ viên Chấp hành
32 Nguyễn Văn Thuận Uỷ viên Chấp hành
33 Lưu Công Tường Uỷ viên Chấp hành
34 Nguyễn Thị Thanh Tâm Uỷ viên Chấp hành
35 Ngô Đức Tiền Uỷ viên Chấp hành

Gửi email

Các bài giới thiệu khác

Xem thêm

Lịch sử và cuộc đời đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

26/07/2022 678 lượt xem
Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022), Công đoàn Điện lực Việt Nam trân trọng giới thiệu tới các đồng chí cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tiểu sử và cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Chủ tịch đầu tiên của Tổng Công hội Đỏ. Tiền thân của Công đoàn Việt Nam ngày này.

Các kỳ đại hội của Công đoàn Điện lực Việt Nam

20/04/2010 887 lượt xem
Công đoàn Điện lực Việt Nam đến nay trải qua 6 kỳ Đại hội (tính từ năm 1996 đến tháng 10/2023). Ban biên tập giới thiệu về các kỳ đại hội.