Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Công đoàn trực thuộc

Công đoàn cơ sở trực thuộc

11/10/2023 635 lượt xem
Thông tin địa chỉ và danh sách Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 và 2023-2028.

Cập nhật thông tin đơn vị

03/03/2023 208 lượt xem

Công đoàn trực thuộc

29/06/2022 4.016 lượt xem
Danh sách Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam