Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Thông tin liên hệ

CÔNG ÐOÀN ÐIỆN LỰC VIỆT NAM

Địa chỉ: Tháp A -Tòa nhà EVN số 11 Cửa Bắc - Ba Ðình - Hà Nội

Điện thoại: (024) 393.62897; (024) 669.46432 Fax: (024) 393.62896

Email: bantin_cd@evn.com.vn

Website: congdoandlvn.org.vn

Gửi liên hệ

Gửi liên hệ Xóa nội dung

(*): là các phần quý khách hàng bắt buộc phải điền. Xin cảm ơn!

Bản đồ Googlemap