Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Cơ quan Công đoàn ĐLVN

29/06/2022 08:28:11 AM 6.987 lượt xem
STT TÊN CƠ QUAN THÔNG TIN LIÊN HỆ
A
CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Trụ sở: Tầng 22 tháp A - Tòa nhà EVN - Số 11 phố Cửa Bắc - phường Trúc Bạch - Quận Ba Đình - TP. Hà Nội
Điện thoại: 024.39362897
Fax: 024.39362896
Email: bantin_cd@evn.com.vn
Website: www.congdoandlvn.org.vn
B THƯỜNG TRỰC CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  
1 Ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn ĐLVN Điện thoại: (024.669).46446
Di động: 0968.017.999
2 Bà Nguyễn Kim Thanh - Phó Chủ tịch  Điện thoại: (024.669).46423
Di động: 0968.186.996
3 Ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch  Điện thoại: (024.669).46429
Di động: 0963.353.538
4 Bà Đinh Thị Thanh Bình -  Phó Chủ tịch  Điện thoại: (024.669).46424
Di động: 0983.654.655
C CÁC BAN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  
I VĂN PHÒNG  
1 Ông Nguyễn Văn Phương - Chánh Văn phòng Điện thoại: (024.669).46445
Di động: 0963.306.445
2 Bà Trần Ngọc Nga - Phó Chánh Văn phòng Điện thoại: (024.669).46434
Di động: 0982.990.008
Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chánh Văn phòng Điện thoại: (024.669).464426
Di động: 0966.485.777
4 Ông Lê Xuân Hải - Chuyên viên văn phòng Điện thoại: (024.669).46431
Di động: 0968012348
5 Ông Trần Quốc Toản - Chuyên viên văn phòng Điện thoại: (024.669).46433
Di động: 0968.577.388
6 Bà Phan Thị Oanh - Chuyên viên kế toán văn phòng Điện thoại: (024.669).46430
Di động: 0968.186.999
7 Bà Nguyễn Thị Thiết - Chuyên viên văn phòng Điện thoại: (024.669).46432
Di động: 0976.741.969
8 Ông Lê Quốc Chiến - Nhân viên Điện thoại: (024.669).46427
Di động: 0912.2.088
9 Ông Nguyễn Sơn Tùng  - Nhân viên Điện thoại: (024.669).46427
 
II BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG  
1 Ông Vũ Văn Minh - Trưởng ban Điện thoại: (024.669).46422
Di động: 0962019956
2 Ông Lê Ngọc Dũng - Phó Trưởng ban Điện thoại: (024.669).46441
Di động: 0979121888
3 Ông Trần Văn Tuấn - Phó Trưởng ban Điện thoại: (024.669).46435
Di động: 0966.774.779
4 Ông Nguyễn Gia Long - Chuyên viên Điện thoại: (024.669).46440
Di động: 0968.189.666
5 Ông Trần Thế Dương - Chuyên viên Điện thoại: (024.669).46440
Di động: 0968.122.666
6 Ông Tạ Ngọc Thắng - Chuyên viên Điện thoại: 
Di động: 0912489300
III BAN TỔ CHỨC- KIỂM TRA  
1 Bà Trần Thị Hiền - Trưởng ban Điện thoại: (024.669).46438
Di động: 0963.637.388
2 Ông Nguyễn Đình Vân - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Điện thoại: (024.699).46448
Di động: 0962.378.686
3 Bà Nguyễn Thị Phương Mai - Chuyên viên Điện thoại: (024.669).46437
Di động: 0989.811.002
4 Ông Lã Hồng Dương - Chuyên viên Điện thoại: (024.669).46436
Di động: 0968.915.652
5 Bà Ma Thị Hồng Vân - Chuyên viên Điện thoại: 
Di động: 0947951789
IV BAN TUYÊN GIÁO - NỮ CÔNG  
1 Ông Nguyễn Văn Lương - Trưởng ban  Điện thoại: (024.699).46428
Di động: 0986.155.655
2 Ông Nguyễn Đắc Cường - Chuyên viên Điện thoại: (024.699).46447
Di động: 0969.915.054
3 Bà Trần Thị Thu Thủy - Chuyên viên Điện thoại: (024.669).46443
Di động: 0963.099.375
4 Bà Nguyễn Thị Hoan - Chuyên viên  Điện thoại: (024.669).46443
Di động: 0362855919

 

Gửi email

Thông báo