Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Cơ quan Công đoàn ĐLVN

29/06/2022 08:28:11 AM 3.224 lượt xem
STT TÊN CƠ QUAN THÔNG TIN LIÊN HỆ
A ĐỊA CHỈ CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Trụ sở: Tầng 22 tháp A - Tòa nhà EVN - Số 11 phố Cửa Bắc - phường Trúc Bạch - Quận Ba Đình - TP. Hà Nội
Điện thoại: 024.39362897
Fax: 024.39362896
Email: bantin_cd@evn.com.vn
Website: www.congdoandlvn.org.vn
B THƯỜNG TRỰC CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  
1 Đồng chí Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Điện thoại: (024.669).46446
Di động: 0968.017.999
2 Đồng chí Nguyễn Kim Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Điện thoại: (024.669).46423
Di động: 0968.186.996
3 Đồng chí Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Điện thoại: (024.669).46429
Di động: 0963.353.538
C CÁC BAN CƠ QUAN CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM  
I VĂN PHÒNG  
1 Nguyễn Văn Phương - Chánh Văn phòng Điện thoại: (024.669).46445
Di động: 0963.306.445
2 Trần Ngọc Nga - Phó Chánh Văn phòng Điện thoại: (024.669).46434
Di động: 0982.990.008
3 Lê Xuân Hải - Chuyên viên Điện thoại: (024.669).46431
Di động: 0968012348
4 Trần Quốc Toản - Chuyên viên Điện thoại: (024.669).46433
Di động: 0968.577.388
5 Nguyễn Thị Thiết - Chuyên viên Điện thoại: (024.669).46432
Di động: 0976.741.969
6 Lê Quốc Chiến - Nhân viên Điện thoại: (024.669).46427
Di động: 0912.2.088
     
II BAN CHÍNH SÁCH - PHÁP LUẬT  
1 Vũ Văn Minh - Trưởng ban Điện thoại: (024.669).46422
Di động: 0962019956
2 Lê Ngọc Dũng - Phó Trưởng ban Điện thoại: (024.669).46441
Di động: 0979121888
3 Trần Văn Tuấn - Phó Trưởng ban Điện thoại: (024.669).46435
Di động: 0966.774.779
4 Nguyễn Gia Long - Chuyên viên Điện thoại: (024.669).46440
Di động: 0968.189.666
5 Trần Thế Dương - Chuyên viên Điện thoại: (024.669).46440
Di động: 0968.122.666
III BAN TỔ CHỨC  
1 Trần Thị Hiền - Trưởng ban Điện thoại: (024.669).46438
Di động: 0963.637.388
2 Nguyễn Thị Phương Mai - Chuyên viên Điện thoại: (024.669).46437
Di động: 0989.811.002
3 Lã Hồng Dương - Chuyên viên Điện thoại: (024.669).46436
Di động: 0968.915.652
IV BAN TUYÊN GIÁO - NỮ CÔNG  
1 Nguyễn Thị Bích Thao - Trưởng ban  Điện thoại: (024.669).46428
Di động: 0974.791.983
2 Nguyễn Văn Lương - Phó Trưởng ban  Điện thoại: (024.699).46439
Di động: 0986.155.655
3 Nguyễn Đắc Cường - Chuyên viên Điện thoại: (024.699).46447
Di động: 0969.915.054
4 Trần Thị Thu Thủy - Chuyên viên Điện thoại: (024.669).46443
Di động: 0963.099.375
5 Nguyễn Thị Hoan - Chuyên viên  Điện thoại: (024.669).46443
Di động: 0362855919
V BAN TÀI CHÍNH  
1 Đinh Thị Thanh Bình - Trưởng ban Điện thoại: (024.669).46424
Di động: 0983.654.655
2 Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng ban Điện thoại: (024.669).464426
Di động: 0966.485.777
3 Phan Thị Oanh - Chuyên viên Điện thoại: (024.669).46430
Di động: 0968.186.999
VI UỶ BAN KIỂM TRA  
1 Nguyễn Đình Vân - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Điện thoại: (024.699).46448
Di động: 0962.378.686
     

 

Gửi email