Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Cuộc thi Nét đẹp Người thợ điện Việt Nam

ĐIỀU LỆ CUỘC THI “NÉT ĐẸP NGƯỜI THỢ ĐIỆN VIỆT NAM”

Ngày 15/4/2022, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch số 231/KH-CĐĐVN về tổ chức cuộc thi viết, sáng tác thơ, ảnh, video clip phản ánh “Nét đẹp người thợ điện Việt Nam” chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, hướng tới Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động Cuộc thi “Nét đẹp người thợ điện Việt Nam”

Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Cuộc thi viết, sáng tác thơ, ảnh, video clip phản ánh “Nét đẹp người thợ điện Việt Nam” chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, hướng tới Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.