Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Ban thường vụ

29/06/2022 08:27:58 AM 2.149 lượt xem

Danh sách Ban Thường Vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ban thường vụ
Đồng chí: ĐỖ ĐỨC HÙNG
Chủ tịch 
Công đoàn Điện lực Việt Nam
Ban thường vụ 1
Đồng chí: NGUYỄN KIM THANH
Phó Chủ tịch
Công đoàn Điện lực Việt Nam
Ban thường vụ 2
Đồng chí: LƯƠNG BÁ THANH
Phó Chủ tịch
Công đoàn Điện lực Việt Nam
     
Ban thường vụ 3
Đồng chí: VÕ QUANG LÂM

Phó Tổng Giám đốc
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Ban thường vụ 4
Đồng chí: UÔNG QUANG HUY
 Phó Chủ tịch
Công đoàn Điện lực Việt Nam
Ban thường vụ 5
Đồng chí: NGUYỄN THỊ TUYẾT
 Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra 
Công đoàn Điện lực Việt Nam
(Nghỉ hưu từ ngày 01/12/2022)
     
Ban thường vụ 6
Đồng chí: 
PHẠM QUỐC KHÁNH
Nguyên Chủ tịch Công đoàn
Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC)
(Nghỉ hưu từ ngày 01/01/2022)
Ban thường vụ 7
Đồng chí: TRỊNH TUẤN SƠN

Chủ tịch Công đoàn
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)
Ban thường vụ 8
Đồng chí: VŨ VĂN MINH
Trưởng ban Chính sách - Pháp luật 
Công đoàn Điện lực Việt Nam
     
Ban thường vụ 9
Đồng chí: LÊ XUÂN THÁI

Chủ tịch Công đoàn 
Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC)
Ban thường vụ 10
Đồng chí: CAO MINH TRUNG

Phó Tổng Giám đốc
Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3)
 
Ban thường vụ 11
Đồng chí: TRỊNH QUANG MINH

Chủ tịch Công đoàn
Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC)
Bầu bổ sung BTV từ ngày 16/7/2021

Gửi email