Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Ban thường vụ

29/06/2022 08:27:58 AM 689 lượt xem

Danh sách Ban Thường Vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023


Đồng chí: ĐỖ ĐỨC HÙNG
Chủ tịch 
Công đoàn Điện lực Việt Nam

Đồng chí: NGUYỄN KIM THANH
Phó Chủ tịch
Công đoàn Điện lực Việt Nam

Đồng chí: LƯƠNG BÁ THANH
Phó Chủ tịch
Công đoàn Điện lực Việt Nam
     

Đồng chí: VÕ QUANG LÂM

Phó Tổng Giám đốc
Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Đồng chí: UÔNG QUANG HUY
 Phó Chủ tịch
Công đoàn Điện lực Việt Nam

Đồng chí: NGUYỄN THỊ TUYẾT
 Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra 
Công đoàn Điện lực Việt Nam
     

Đồng chí: 
PHẠM QUỐC KHÁNH
Chủ tịch Công đoàn
Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC)

Đồng chí: TRỊNH TUẤN SƠN

Chủ tịch Công đoàn
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)

Đồng chí: VŨ VĂN MINH
Phó Trưởng Ban Chính sách Pháp luật 
Công đoàn Điện lực Việt Nam
     

Đồng chí: LÊ XUÂN THÁI

Chủ tịch Công đoàn 
Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC)

Đồng chí: CAO MINH TRUNG

Phó Tổng Giám đốc
Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3)

Đồng chí: TRỊNH QUANG MINH

Chủ tịch Công đoàn
Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC)

Gửi email