Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Ban thường vụ Công đoàn ĐLVN khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023

19/09/2023 01:50:45 PM 257 lượt xem
Ban thường vụ
Đồng chí: ĐỖ ĐỨC HÙNG
Chủ tịch 
Công đoàn Điện lực Việt Nam
Ban thường vụ 1
Đồng chí: NGUYỄN KIM THANH
Phó Chủ tịch
Công đoàn Điện lực Việt Nam
Ban thường vụ 4
Đồng chí: UÔNG QUANG HUY
 Phó Chủ tịch
Công đoàn Điện lực Việt Nam
     
Ban thường vụ Công đoàn ĐLVN
Đồng chí: ĐINH THỊ THANH BÌNH

Phó Chủ tịch
Công đoàn Điện lực Việt Nam
Ban thường vụ 3
Đồng chí: VÕ QUANG LÂM

Phó Tổng Giám đốc
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Ban thường vụ Công đoàn ĐLVN 1
Đồng chí: TRẦN ĐÌNH HÀ
Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch CĐ Tổng công ty ĐL miền Trung
     
Ban thường vụ 7
Đồng chí: TRỊNH TUẤN SƠN

Chủ tịch Công đoàn
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)
Ban thường vụ 8
Đồng chí: VŨ VĂN MINH
Trưởng ban Chính sách - Pháp luật 
Công đoàn Điện lực Việt Nam
Ban thường vụ 9
Đồng chí: LÊ XUÂN THÁI

Chủ tịch Công đoàn 
Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC)
     
Ban thường vụ 10
Đồng chí: CAO MINH TRUNG

Phó Tổng Giám đốc
Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3)
Ban thường vụ 11
Đồng chí: TRỊNH QUANG MINH
Chủ tịch Công đoàn
Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC)
Bầu bổ sung BTV từ ngày 16/7/2021
 
 

Gửi email

Các bài giới thiệu khác

Xem thêm

Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

11/10/2023 127 lượt xem
Tại Phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá VI ngày 04/10/2023 đã bầu Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa VI gồm 11 đồng chí.

Danh sách Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN đến tháng 6/2023

31/08/2023 110 lượt xem
Danh sách Ban Thường vụ Công đoàn ĐLVN (Thời điểm trước ngày 15/09/2023)

Ban thường vụ Công đoàn ĐLVN (Thời điểm trước ngày 15/09/2023)

29/06/2022 3.464 lượt xem
Danh sách Ban Thường Vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023