Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Kỷ niệm "70 năm EVN - Tự hào truyền thống ngành Điện lực Việt Nam"

Người lao động ngành điện tiêu biểu của PC Sơn La

Anh là Nguyễn Văn Thắng, Tổ trưởng Tổ cụm điện xã Chiềng Khương - Điện lực khu vực Sông Mã - Sốp Cộp, Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La).