Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Ban chấp hành

29/06/2022 08:27:53 AM 3.335 lượt xem

Danh sách Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (từ tháng 7/2021)

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Khuất Quang Mậu Nguyên Chủ tịch  Nghỉ hưu từ 1/9/2020
2 Đỗ Đức Hùng Chủ tịch  Bầu Chủ tịch từ ngày 25/8/2020
3 Nguyễn Kim Thanh Phó Chủ tịch   
4 Lương Bá Thanh Phó Chủ tịch (Bầu bổ sung) Từ ngày 25/12/2018
5 Uông Quang Huy Phó Chủ tịch (Bầu bổ sung) Từ ngày 10/3/2021
6 Võ Quang Lâm Ủy viên Ban Thường vụ  
7 Nguyễn Thị Tuyết Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Nghỉ hưu từ 01/12/2022
8 Trịnh Tuấn Sơn Ủy viên Ban Thường vụ  
9 Phạm Quốc Khánh Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Nghỉ hưu từ 01/01/2022
10 Trần Đình Hà Ủy viên Ban Thường vụ (Bầu bổ sung) Từ ngày 15/9/2022
11 Lê Xuân Thái Ủy viên Ban Thường vụ  
12 Vũ Văn Minh Ủy viên Ban Thường vụ  
13 Cao Minh Trung Ủy viên Ban Thường vụ   
14 Vũ Quang Sáng Ủy viên Ban Chấp hành (Bầu bổ sung) Từ ngày 15/9/2022
15 Trịnh Quang Minh Ủy viên Ban Thường vụ (Bầu bổ sung) Từ 16/7/2021
16 Dương Sơn Bá Ủy viên Ban Chấp hành  
17 Đinh Thị Thanh Bình Ủy viên Ban Chấp hành  
18 Nguyễn Văn Bình Ủy viên Ban Chấp hành  
19 Phạm Kim Cúc Ủy viên Ban Chấp hành  
20 Huỳnh Chí Cường Ủy viên Ban Chấp hành  
21 Phạm Nguyễn Minh Châu Ủy viên Ban Chấp hành  
22 Phùng Lê Dũng Ủy viên Ban Chấp hành  
23 Lê Hải Đăng Ủy viên Ban Chấp hành  
24 Trần Quang Đông Ủy viên Ban Chấp hành  
25 Trần Thị Hiền Ủy viên Ban Chấp hành  
26 Nguyễn Thị Thu Hương Ủy viên Ban Chấp hành  
27 Vũ Xuân Khu Ủy viên Ban Chấp hành  
28 Hoàng Thị Kim Lan Ủy viên Ban Chấp hành  
29 Nguyễn Duy Lăng Ủy viên Ban Chấp hành  
30 Nguyễn Quốc Long Ủy viên Ban Chấp hành  
31 Bùi Công Luận Ủy viên Ban Chấp hành  
32 Lê Văn Minh Ủy viên Ban Chấp hành  
33 Nguyễn Văn Phương Ủy viên Ban Chấp hành  
34 Lương Văn Phương Ủy viên Ban Chấp hành  
35 Đoàn Đức Tiến Ủy viên Ban Chấp hành  
36 Trần Doãn Thành Ủy viên Ban Chấp hành  
37 Nguyễn Thị Chiến Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Nghỉ hưu từ 01/12/2020
38 Nguyễn Nghiêm Lĩnh Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Nghỉ hưu từ 01/12/2021
39 Nguyễn Thanh Sơn Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Nghỉ hưu từ 01/11/2020
40 Nguyễn Đăng Hà Ủy viên Ban Chấp hành (Bầu bổ sung) Từ ngày 15/9/2022
41 Nguyễn Huy Thắng Ủy viên Ban Chấp hành  
42 Mai Lương Vân Ủy viên Ban Chấp hành  

Gửi email

Các bài giới thiệu khác

Xem thêm