Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Ủy ban kiểm tra

Danh sách ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

11/10/2023 254 lượt xem
Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 10 đồng chí, trong đó Chủ nhiệm UBKT khóa VI là đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Ủy ban kiểm tra khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023

29/06/2022 2.381 lượt xem
Danh sách Ủy Ban kiểm tra Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023