Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Ủy ban kiểm tra

29/06/2022 08:28:03 AM 2.185 lượt xem

Danh sách Ủy Ban kiểm tra Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ủy ban kiểm tra

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Thị Tuyết Nguyên Chủ nhiệm UBKT, Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam (Nghỉ hưu từ ngày 01/12/2022)
2 Nguyễn Đình Vân Phó Chủ nhiệm UBKT, Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam
3 Trần Quốc Toản Ủy viên, Cơ quan Công đoàn Điện lực Việt Nam
4 Chu Sỹ Minh Ủy viên, Ban Kiểm tra - Thanh tra Tập đoàn ĐLVN (EVN)
5 Nguyễn Ngọc Lương Ủy viên, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNSPC)
6 Trần Ngọc Liêm Ủy viên, Công đoàn Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC)
7 Nguyễn Thanh Hoàng Ủy viên, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC)
8 Đinh Văn Đức Ủy viên, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC)
9 Nguyễn Kiên Cường Ủy viên, Công đoàn Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1)

Gửi email