Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

EVN với Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Ngày 8/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối DNTW tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; đánh giá kết quả thực hiện chủ trương “các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối DNTW sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau”.

Hành trình đầu tiên của chú Robot giám sát vận hành "Made in Thủy điện Sơn La"

Trải qua 12 năm vận hành, năm 2022 lần đầu tiên một Robot tự động giám sát vận hành được các kỹ sư nhà máy thiết kế, chế tạo đã được áp dụng thành công, mang lại nhiều động lực, niềm vui cho các cán bộ công nhân viên của Công ty Thủy điện Sơn La, thúc đẩy phong trào tìm hiểu và nghiên cứu khoa học trong toàn Công ty

EVN đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với phong trào thi đua yêu nước

Ngày 11/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị “Các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối ưu tiên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau”.