Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

EVN đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với phong trào thi đua yêu nước

11/08/2022 04:46:33 PM 378 lượt xem
Ngày 11/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị “Các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối ưu tiên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau”.
Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đồng chí Đỗ Thắng Hải – Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo.
 
EVN đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với phong trào thi đua yêu nước
Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trải nghiệm ứng dụng khoa học công nghệ của EVN
 
 
Đảng ủy Khối DNTW có đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của Đảng ủy Khối và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối.

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Trịnh Mai Phương - Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông EVN.

Dùng hàng Việt là yêu nước

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN – Nguyễn Hữu Tuấn cho biết: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn, EVN luôn chú trọng đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động dưới nhiều hình thức trên diện rộng; khuyến khích các đơn vị và CBCNV nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm nhằm tăng cường ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng cá nhân. EVN đã ban hành những văn bản định hướng, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Cuộc vận động theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW và của Đảng ủy Tập đoàn về tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đặc biệt, EVN luôn quan tâm tăng cường công tác tuyên truyền ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam như một biểu hiện tinh thần yêu nước, nét đẹp tiêu dùng hàng Việt của cán bộ, đảng viên, người lao động. Hoạt động tuyên truyền, vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và quảng bá hàng hóa Việt Nam đã được các cấp uỷ đảng, chuyên môn, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội triển khai qua các kênh truyền thông của Tập đoàn. Nội dung tuyên truyền, vận động luôn được lồng ghép vào các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất kinh doanh trong suốt thời gian qua.

Xác định nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh là một xu hướng tất yếu và là khâu đột phá để thực hiện mục tiêu “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, EVN đã phát động thi đua thông qua tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến Chuyển đổi số trên nhóm Facebook Đồng nghiệp EVN”. Đã có hàng nghìn bài dự thi với rất nhiều ý tưởng về chuyển đổi số, đây là nguồn dữ liệu quan trọng cho Tập đoàn nhằm xây dựng những nền tảng công nghệ số bởi chính những người lao động trong ngành, góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng hàng hóa nội địa, góp phần hiện thực hóa những ý tưởng của người Việt vào trong xây dựng mô hình doanh nghiệp số của lĩnh vực điện và lộ trình chuyển đổi số cho EVN, góp phần xây dựng Chính phủ số, xã hội số theo định hướng của Đảng và Nhà nước.

Nhiều sáng kiến, sản phầm phầm mềm của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn đã đạt giải thưởng cấp Nhà nước như: Giải thưởng chuyển đổi số và giải Sao Khuê năm 2020, 2021 đối với sản phẩm "Cung cấp dịch vụ điện theo phương thức giao dịch điện tử EVN”, “Hệ thống thông tin tích hợp văn phòng điện tử và tiện ích hành chính”. Năm 2022 Sản phẩm ứng dụng phục vụ người lao động trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam được VINASA công nhận “Giải thưởng Sao Khuê 2022” thuộc lĩnh vực Quản lý, điều hành tổ chức, doanh nghiệp.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã công bố và trao thưởng cho 6 sản phẩm “Make by EVN” và đăng ký 03 sản phẩm "Make in Việt Nam" do Bộ Thông tin và Truyền thông phát động gồm: Công tơ điện tử CPC EMEC; Phần mềm thu thập dữ liệu công tơ đo đếm (EVNHES); Trạm sạc nhanh cho ô tô điện.
 
 
EVN đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với phong trào thi đua yêu nước 1
Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Công Thương và Đảng ủy Khối DNTW nghe giới thiệu ứng dụng khoa học công nghệ trong chăm sóc khách hàng của EVN
 
Các phong trào thi đua trong những năm qua đã góp phần vào việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thông qua kết quả triển khai thi đua xây dựng các dự án, công trình, các sáng kiến của người lao động trong ứng dụng kết quả, thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 và chuyển đổi số. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần nâng cao nhận thức, làm cho CBCNV toàn Tập đoàn nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa và nội dung Cuộc vận động đồng thời nêu cao được vai trò trách nhiệm gương mẫu sáng tạo trong lao động sản xuất, ưu tiên sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt trong mua sắm tài sản công cũng như tiêu dùng cá nhân.
 

Tiếp tục phát huy thành quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng

Trong thời gian tới, Đảng ủy EVN tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương các doanh nghiệp trong Khối ưu tiên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau. Đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với phong trào thi đua yêu nước của Tập đoàn và đơn vị, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. EVN luôn xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chuyên môn, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, đơn vị nói riêng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động biểu dương những kết quả đạt được của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trong thời qua, đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thu được những kết quả tích cực và khá toàn diện về công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; thể hiện vai trò gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện Cuộc vận động.

Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, để thực hiện hiệu quả Cuộc vận động, Đảng ủy Khối tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, người lao động và toàn thể đoàn viên công đoàn trong toàn Khối ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam khi tiêu dùng cá nhân; các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn ưu tiên sử dụng hàng hóa nội địa khi thực hiện mua sắm công, trang thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm trong nước sản xuất...coi đó là thể hiện lòng yêu nước, là nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp; phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 
EVN đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với phong trào thi đua yêu nước 2
Các đại biểu cắt băng khai trương trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp trong Khối. 
 
Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc tiếp tục lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm của mình với Cuộc vận động, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đề cao trách nhiệm đối với người tiêu dùng; chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển mở rộng các kênh phân phối với thị trường nội địa, xây dựng, bảo vệ thương hiệu và sản phẩm của doanh nghiệp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu người tiêu dùng.

Tại Hội nghị diễn ra Lễ khai trương trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp trong Khối.
Tác giả: Kim Thái
Gửi email

Bình luận (0)

Gửi bình luận Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin tức khác

Xem thêm

EVN với Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Ngày 8/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối DNTW tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; đánh giá kết quả thực hiện chủ trương “các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối DNTW sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau”.

Hành trình đầu tiên của chú Robot giám sát vận hành "Made in Thủy điện Sơn La"

Trải qua 12 năm vận hành, năm 2022 lần đầu tiên một Robot tự động giám sát vận hành được các kỹ sư nhà máy thiết kế, chế tạo đã được áp dụng thành công, mang lại nhiều động lực, niềm vui cho các cán bộ công nhân viên của Công ty Thủy điện Sơn La, thúc đẩy phong trào tìm hiểu và nghiên cứu khoa học trong toàn Công ty