Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Ban chấp hành Công đoàn điện lực Việt Nam khoá I – Nhiệm kỳ 1983 - 1987

06/07/2022 03:30:29 PM 939 lượt xem
 
1 Nguyễn Trọng Luật Thư ký
2 Lê Quang Minh Phó Thư ký
3 Trần Văn Ngạch Ủy viên Ban Thường vụ
4 Nguyễn Văn Lộc Ủy viên Ban Thường vụ
5 Nguyễn Đức Đạo Ủy viên Ban Thường vụ
6 Phạm Văn Vy Ủy viên Ban Thường vụ
7 Nguyễn Thị Hải Ủy viên Ban Thường vụ
8 Đặng Đức Biện Ủy viên Ban Chấp hành
9 Chu Đăng Bảng Ủy viên Ban Chấp hành
10 Phan Viết Diễn Ủy viên Ban Chấp hành
11 Đoàn Ngọc Điệp Ủy viên Ban Chấp hành
12 Ngô Bá Hiện Ủy viên Ban Chấp hành
13 Nguyễn Đức Kỷ Ủy viên Ban Chấp hành
14 Lê Đình Ngạn Ủy viên Ban Chấp hành
15 Trần Thị Mùi Ủy viên Ban Chấp hành
16 Nguyễn Quốc Trọng Ủy viên Ban Chấp hành
17 Vũ Xuân Trưởng Ủy viên Ban Chấp hành
18 Nguyễn Ngọc Tư Ủy viên Ban Chấp hành
19 Nguyễn Trọng Tính Ủy viên Ban Chấp hành
20 Huỳnh Tư Ủy viên Ban Chấp hành
21 Võ Đình Khôi Ủy viên Ban Chấp hành
22 Trần Thưởng Ủy viên Ban Chấp hành
23 Đặng Ngọc Tùng Ủy viên Ban Chấp hành
24 Đặng Thị Hợp Ủy viên Ban Chấp hành
25 Vũ Phương Nam Ủy viên Ban Chấp hành

Gửi email

Các bài giới thiệu khác

Xem thêm

Lịch sử và cuộc đời đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

26/07/2022 709 lượt xem
Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022), Công đoàn Điện lực Việt Nam trân trọng giới thiệu tới các đồng chí cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tiểu sử và cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Chủ tịch đầu tiên của Tổng Công hội Đỏ. Tiền thân của Công đoàn Việt Nam ngày này.

Các kỳ đại hội của Công đoàn Điện lực Việt Nam

20/04/2010 913 lượt xem
Công đoàn Điện lực Việt Nam đến nay trải qua 6 kỳ Đại hội (tính từ năm 1996 đến tháng 10/2023). Ban biên tập giới thiệu về các kỳ đại hội.

Thông báo