Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Ban chấp hành Công đoàn điện lực Việt Nam khoá I – Nhiệm kỳ 1998 - 2003

06/07/2022 03:45:37 PM 831 lượt xem
1 Nguyễn Duy Lịch Chủ tịch
2 Khương Thị Trang Phó Chủ tịch
3 Đào Văn Hưng Ủy viên Ban Thường vụ
4 Hồ Ngọc Duệ Ủy viên Ban Thường vụ
5 Nguyễn Nam Mộc Ủy viên Ban Thường vụ
6 Nguyễn Ngọc Ánh Ủy viên Ban Thường vụ
7 Nguyễn Thanh Sơn Ủy viên Ban Thường vụ
8 Phạm Văn Minh Ủy viên Ban Thường vụ
9 Lê Thanh Minh Ủy viên Ban Thường vụ
10 Vũ Huy Băng Ủy viên Ban Chấp hành
11 Nguyễn Thành Đồng Ủy viên Ban Chấp hành
12 Phạm Thanh Chước Ủy viên Ban Chấp hành
13 Lê Minh Ba Ủy viên Ban Chấp hành
14 Trần Văn Ngọc Ủy viên Ban Chấp hành
15 Trịnh Phi Anh Ủy viên Ban Chấp hành
16 Nguyễn Văn Lâm Ủy viên Ban Chấp hành
17 Nguyễn Hữu Khẩn Ủy viên Ban Chấp hành
18 Nguyễn Mậu Thịnh Ủy viên Ban Chấp hành
19 Đậu Đức Khởi Ủy viên Ban Chấp hành
20 Nguyễn Văn Ba Ủy viên Ban Chấp hành
21 Nguyễn Thúy Hiệp Ủy viên Ban Chấp hành
22 Phùng Văn Bảo Ủy viên Ban Chấp hành
23 Nguyễn Trung Hiếu Ủy viên Ban Chấp hành
24 Lưu Văn Hồng Ủy viên Ban Chấp hành
25 Đàm Văn Sơn Ủy viên Ban Chấp hành
26 Nguyễn Thọ Tiệm Ủy viên Ban Chấp hành
27 Ngô Bá Hiện Ủy viên Ban Chấp hành

Gửi email

Các bài giới thiệu khác

Xem thêm

Lịch sử và cuộc đời đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

26/07/2022 678 lượt xem
Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022), Công đoàn Điện lực Việt Nam trân trọng giới thiệu tới các đồng chí cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tiểu sử và cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Chủ tịch đầu tiên của Tổng Công hội Đỏ. Tiền thân của Công đoàn Việt Nam ngày này.

Các kỳ đại hội của Công đoàn Điện lực Việt Nam

20/04/2010 888 lượt xem
Công đoàn Điện lực Việt Nam đến nay trải qua 6 kỳ Đại hội (tính từ năm 1996 đến tháng 10/2023). Ban biên tập giới thiệu về các kỳ đại hội.