Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Ban chấp hành Công đoàn năng lượng Việt Nam khoá II – Nhiệm kỳ 1993 – 1997

06/07/2022 02:55:48 PM 957 lượt xem
1 Nguyễn Đình Thừa Chủ tịch
2 Chu Huy Nhã Phó Chủ tịch
3 Trần Khoa Thư Phó Chủ tịch
4 Nguyễn Văn Đệ Ủy viên Thường vụ
5 Trần Văn Diên Ủy viên Thường vụ
6 Đinh Văn Lạp Ủy viên Thường vụ
7 Mai Thanh Lâm Ủy viên Thường vụ
8 Trần Xuân Thành Ủy viên Thường vụ
9 Trần Văn Ngọc Ủy viên Thường vụ
10 Ngô Bá Hiện Ủy viên Thường vụ
11 Khương Thị Trang Ủy viên Ban Chấp hành
12 Ngô Đức Hạnh Ủy viên Ban Chấp hành
13 Cao Đạc Ủy viên Ban Chấp hành
14 Nguyễn Vương Ủy viên Ban Chấp hành
15 Nguyễn Choan Ủy viên Ban Chấp hành
16 Đặng Quang Long Ủy viên Ban Chấp hành
17 Ngô Đức Tiền Ủy viên Ban Chấp hành
18 Nguyễn Văn Kỷ Ủy viên Ban Chấp hành
19 Lê Thanh Minh Ủy viên Ban Chấp hành
20 Nguyễn Thành Đồng Ủy viên Ban Chấp hành
21 Phạm Thị Thanh Suốt Ủy viên Ban Chấp hành
22 Nguyễn Thúy Hoàn Ủy viên Ban Chấp hành
23 Nguyễn Ngọc Hải Ủy viên Ban Chấp hành
24 Nguyễn Ngọc Tiệm Ủy viên Ban Chấp hành
25 Phan Đức Lưu Ủy viên Ban Chấp hành
26 Ngô Văn Hai Ủy viên Ban Chấp hành
27 Trịnh Phi Anh Ủy viên Ban Chấp hành
28 Nguyễn Duy Lịch Ủy viên Ban Chấp hành
29 Vũ Đức Quỳnh Ủy viên Ban Chấp hành
30 Nguyễn Ngọc Thảo Ủy viên Ban Chấp hành
31 Nguyễn Thị Thanh Tâm Ủy viên Ban Chấp hành

* Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4 (tháng 7/1995) đã bầu đ/c Chu Hữu Nhạ làm Chủ tịch thay đ/c Nguyễn Đình Thừa nghỉ hưu.
Gửi email

Các bài giới thiệu khác

Xem thêm

Lịch sử và cuộc đời đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

26/07/2022 678 lượt xem
Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022), Công đoàn Điện lực Việt Nam trân trọng giới thiệu tới các đồng chí cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tiểu sử và cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Chủ tịch đầu tiên của Tổng Công hội Đỏ. Tiền thân của Công đoàn Việt Nam ngày này.

Các kỳ đại hội của Công đoàn Điện lực Việt Nam

20/04/2010 888 lượt xem
Công đoàn Điện lực Việt Nam đến nay trải qua 6 kỳ Đại hội (tính từ năm 1996 đến tháng 10/2023). Ban biên tập giới thiệu về các kỳ đại hội.