Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Ban chấp hành Công đoàn điện – Than Việt Nam khoá II – Nhiệm kỳ 1974 - 1981

06/07/2022 03:21:26 PM 997 lượt xem
1 Đoàn Văn Cứ Thư ký
2 Nguyễn Trọng Luật Phó Thư ký
3 Nguyễn Trọng Bảo Ủy viên Thường trực
4 Lương Chí Ủy viên Thường vụ
5 Phạm Lợi Ủy viên Thường vụ
6 Trần Quang Tuyến Ủy viên Thường vụ
7 Đặng Thị Thanh Thảo Ủy viên Thường vụ
8 Mai Văn Cầu Ủy viên Chấp hành
9 Nguyễn Văn Điệt Ủy viên Chấp hành
10 Đinh Sỹ Nhạ Ủy viên Chấp hành
11 Bùi Thế Dương Ủy viên Chấp hành
12 Lê Thị Thìn Ủy viên Chấp hành
13 Ngô Thị Phương Khanh Ủy viên Chấp hành
14 Lê Quang Minh Ủy viên Chấp hành
15 Nguyễn Công Vụ Ủy viên Chấp hành
16 Nguyễn Ngọc Tiếp Ủy viên Chấp hành
17 Hà Xuân Tháp Ủy viên Chấp hành
18 Đào Anh Luân Ủy viên Chấp hành
19 Nguyễn Danh Phiên Ủy viên Chấp hành
20 Dương Văn Sao Ủy viên Chấp hành
21 Nguyễn Thanh Sơn Ủy viên Chấp hành

* Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9 (tháng 9/1977) đã bầu đ/c Lê Bùi làm Thư ký thay cho đ/c Đoàn Văn Cứ chuyển lên Tổng Công đoàn Việt Nam.

Gửi email

Các bài giới thiệu khác

Xem thêm

Lịch sử và cuộc đời đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

26/07/2022 707 lượt xem
Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022), Công đoàn Điện lực Việt Nam trân trọng giới thiệu tới các đồng chí cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tiểu sử và cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Chủ tịch đầu tiên của Tổng Công hội Đỏ. Tiền thân của Công đoàn Việt Nam ngày này.

Các kỳ đại hội của Công đoàn Điện lực Việt Nam

20/04/2010 913 lượt xem
Công đoàn Điện lực Việt Nam đến nay trải qua 6 kỳ Đại hội (tính từ năm 1996 đến tháng 10/2023). Ban biên tập giới thiệu về các kỳ đại hội.

Thông báo