Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Danh sách Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (từ tháng 7/2021)

07/07/2022 03:08:24 PM 1.496 lượt xem

Danh sách Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (từ tháng 7/2021)

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Khuất Quang Mậu Nguyên Chủ tịch  Nghỉ hưu từ 1/9/2020
2 Đỗ Đức Hùng Chủ tịch  Bầu Chủ tịch từ 25/8/2020
3 Nguyễn Kim Thanh Phó Chủ tịch   
4 Lương Bá Thanh Phó Chủ tịch  Bầu Phó chủ tịch từ 25/12/2018
5 Uông Quang Huy Phó Chủ tịch  Bầu Phó chủ tịch từ 10/3/2021
6 Võ Quang Lâm Ủy viên Ban Thường vụ  
7 Nguyễn Thị Tuyết Ủy viên Ban Thường vụ Nghỉ hưu từ 01/12/2022
8 Trịnh Tuấn Sơn Ủy viên Ban Thường vụ  
9 Phạm Quốc Khánh Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Nghỉ hưu từ 01/01/2022
10 Lê Xuân Thái Ủy viên Ban Thường vụ  
11 Vũ Văn Minh Ủy viên Ban Thường vụ  
12 Cao Minh Trung Ủy viên Ban Thường vụ  
13 Trịnh Quang Minh Ủy viên Ban Thường vụ Bầu bổ sung BTV từ 16/7/2021
14 Dương Sơn Bá Ủy viên Ban Chấp hành  
15 Đinh Thị Thanh Bình Ủy viên Ban Chấp hành  
16 Nguyễn Văn Bình Ủy viên Ban Chấp hành  
17 Phạm Kim Cúc Ủy viên Ban Chấp hành  
18 Huỳnh Chí Cường Ủy viên Ban Chấp hành  
19 Phạm Nguyễn Minh Châu Ủy viên Ban Chấp hành  
20 Phùng Lê Dũng Ủy viên Ban Chấp hành  
21 Lê Hải Đăng Ủy viên Ban Chấp hành  
22 Trần Quang Đông Ủy viên Ban Chấp hành  
23 Trần Thị Hiền Ủy viên Ban Chấp hành  
24 Nguyễn Thị Thu Hương Ủy viên Ban Chấp hành  
25 Vũ Xuân Khu Ủy viên Ban Chấp hành  
26 Hoàng Thị Kim Lan Ủy viên Ban Chấp hành  
27 Nguyễn Duy Lăng Ủy viên Ban Chấp hành  
28 Nguyễn Quốc Long Ủy viên Ban Chấp hành  
29 Bùi Công Luận Ủy viên Ban Chấp hành  
30 Lê Văn Minh Ủy viên Ban Chấp hành  
31 Nguyễn Văn Phương Ủy viên Ban Chấp hành  
32 Lương Văn Phương Ủy viên Ban Chấp hành  
33 Đoàn Đức Tiến Ủy viên Ban Chấp hành  
34 Trần Doãn Thành Ủy viên Ban Chấp hành  
35 Nguyễn Thị Chiến Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Nghỉ hưu từ 01/12/2020
36 Nguyễn Nghiêm Lĩnh Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Nghỉ hưu từ 01/12/2021
37 Nguyễn Thanh Sơn Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Nghỉ hưu từ 01/11/2020
38 Nguyễn Huy Thắng Ủy viên Ban Chấp hành  
39 Mai Lương Vân Ủy viên Ban Chấp hành  

Gửi email

Các bài giới thiệu khác

Xem thêm

Lịch sử và cuộc đời đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

26/07/2022 473 lượt xem
Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022), Công đoàn Điện lực Việt Nam trân trọng giới thiệu tới các đồng chí cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tiểu sử và cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Chủ tịch đầu tiên của Tổng Công hội Đỏ. Tiền thân của Công đoàn Việt Nam ngày này.

Các kỳ đại hội của Công đoàn Điện lực Việt Nam

20/04/2010 557 lượt xem
Công đoàn Điện lực Việt Nam đến nay trải qua 6 kỳ Đại hội (tính từ năm 1996 đến tháng 10/2023). Ban biên tập giới thiệu về các kỳ đại hội.