Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Ban chấp hành Công đoàn điện lực Việt Nam lâm thời – Năm 1981

06/07/2022 03:27:36 PM 1.017 lượt xem
1 Nguyễn Trọng Luật Thư ký
2 Lê Quang Minh Phó Thư ký
3 Bùi Thế Dương Ủy viên chấp hành
4 Ngô Thị Phương Thanh Ủy viên chấp hành
5 Trần Quang Phô Ủy viên chấp hành
6 Hà Xuân Tháp Ủy viên chấp hành
7 Đào Văn Khóa Ủy viên chấp hành
8 Huỳnh Tư Ủy viên chấp hành
9 Nguyễn Ngọc Cư Ủy viên chấp hành

Gửi email

Các bài giới thiệu khác

Xem thêm

Lịch sử và cuộc đời đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

26/07/2022 708 lượt xem
Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022), Công đoàn Điện lực Việt Nam trân trọng giới thiệu tới các đồng chí cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tiểu sử và cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Chủ tịch đầu tiên của Tổng Công hội Đỏ. Tiền thân của Công đoàn Việt Nam ngày này.

Các kỳ đại hội của Công đoàn Điện lực Việt Nam

20/04/2010 913 lượt xem
Công đoàn Điện lực Việt Nam đến nay trải qua 6 kỳ Đại hội (tính từ năm 1996 đến tháng 10/2023). Ban biên tập giới thiệu về các kỳ đại hội.

Thông báo