Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Ban chấp hành Công đoàn điện lực Việt Nam khoá II – Nhiệm kỳ 2003 - 2008

06/07/2022 03:48:00 PM 923 lượt xem
1 Nguyễn Duy Lịch Chủ tịch
2 Khương Thị Trang Phó Chủ tịch
3 Trần Văn Ngọc Phó Chủ tịch
4 Đậu Đức Khởi Ủy viên Ban Thường vụ
5 Trần Khư Ủy viên Ban Thường vụ
6 Phạm Văn Minh Ủy viên Ban Thường vụ
7 Lê Minh Ba Ủy viên Ban Thường vụ
8 Ngô Thị Minh Hương Ủy viên Ban Thường vụ
9 Trương Văn Thuyết Ủy viên Ban Thường vụ
10 Nguyễn Thanh Sơn Ủy viên Ban Thường vụ
11 Nguyễn Văn Hiếu Uỷ viên Ban Chấp hành
12 Nguyễn Văn Lâm Uỷ viên Ban Chấp hành
13 Nguyễn Xuân Hòa Uỷ viên Ban Chấp hành
14 Nguyễn Ngọc Huấn Uỷ viên Ban Chấp hành
15 Doãn Kim Thuyên Uỷ viên Ban Chấp hành
16 Đặng Trần Công Uỷ viên Ban Chấp hành
17 Phạm Quốc Khánh Uỷ viên Ban Chấp hành
18 Lương Văn Nhân Uỷ viên Ban Chấp hành
19 Lưu Văn Hồng Uỷ viên Ban Chấp hành
20 Đàm Văn Sơn Uỷ viên Ban Chấp hành
21 Nguyễn Kim Phúc Uỷ viên Ban Chấp hành
22 Lê Ngọc Thiệp Uỷ viên Ban Chấp hành
23 Trịnh Đức Quý Uỷ viên Ban Chấp hành
24 Vũ Huy Băng Uỷ viên Ban Chấp hành
25 Nguyễn Văn Ba Uỷ viên Ban Chấp hành
26 Nguyễn Phúc Vinh Uỷ viên Ban Chấp hành
27 Lưu Thế Biểu Uỷ viên Ban Chấp hành
28 Đỗ Văn Thớ Uỷ viên Ban Chấp hành
29 Nguyễn Hồng Mai Uỷ viên Ban Chấp hành
30 Lê Quang Long Uỷ viên Ban Chấp hành
31 Nguyễn Hồng Chiến Uỷ viên Ban Chấp hành

* Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 (tháng 01/2007) đã bầu đ/c Trần Văn Ngọc làm Chủ tịch, các đ/c Phan Ngọc Trác, Nguyễn Hồng Chiến làm Phó Chủ tịch thay cho đ/c Nguyễn Duy Lịch, Khương Thị Trang nghỉ hưu.

Gửi email

Các bài giới thiệu khác

Xem thêm

Lịch sử và cuộc đời đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

26/07/2022 708 lượt xem
Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022), Công đoàn Điện lực Việt Nam trân trọng giới thiệu tới các đồng chí cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tiểu sử và cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Chủ tịch đầu tiên của Tổng Công hội Đỏ. Tiền thân của Công đoàn Việt Nam ngày này.

Các kỳ đại hội của Công đoàn Điện lực Việt Nam

20/04/2010 913 lượt xem
Công đoàn Điện lực Việt Nam đến nay trải qua 6 kỳ Đại hội (tính từ năm 1996 đến tháng 10/2023). Ban biên tập giới thiệu về các kỳ đại hội.

Thông báo