Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Ban chấp hành Công đoàn điện lực Việt Nam khoá IV – Nhiệm kỳ 2013 - 2018

06/07/2022 03:53:52 PM 899 lượt xem
1 Trần Văn Ngọc Chủ tịch
2 Nguyễn Hồng Chiến Phó Chủ tịch
3 Khuất Quang Mậu Phó Chủ tịch
4 Phan Văn Lý Uỷ viên Ban Thường vụ
5 Lưu Quang Vinh Uỷ viên Ban Thường vụ
6 Nguyễn Tấn Lộc Uỷ viên Ban Thường vụ
7 Nguyễn Văn Tiệp Uỷ viên Ban Thường vụ
8 Lê Minh Ba Uỷ viên Ban Thường vụ
9 Phạm Quốc Khánh Uỷ viên Ban Thường vụ
10 Trịnh Tuấn Sơn Uỷ viên Ban Thường vụ
11 Nguyễn Thị Liên Uỷ viên Ban Chấp hành
12 Nguyễn Thị Chiến Uỷ viên Ban Chấp hành
13 Nguyễn Ngọc Bảo Uỷ viên Ban Chấp hành
14 Uông Quang Huy Uỷ viên Ban Chấp hành
15 Phan Thị Thuỷ Tiên Uỷ viên Ban Chấp hành
16 Nguyễn Nghiêm Lĩnh Uỷ viên Ban Chấp hành
17 Nguyễn Văn Nam Uỷ viên Ban Chấp hành
18 Võ Quế Anh Uỷ viên Ban Chấp hành
19 Đỗ Văn Cần Uỷ viên Ban Chấp hành
20 Nguyễn Anh Tuấn Uỷ viên Ban Chấp hành
21 Nguyễn Thanh Sơn Uỷ viên Ban Chấp hành
22 Nguyễn Văn Lâm Uỷ viên Ban Chấp hành
23 Đỗ Đức Hùng Uỷ viên Ban Chấp hành
24 Võ Tấn Nhẫn Uỷ viên Ban Chấp hành
25 Nguyễn Thanh Sơn Uỷ viên Ban Chấp hành
26 Lê Văn Hanh Uỷ viên Ban Chấp hành
27 Cao Minh Trung Uỷ viên Ban Chấp hành
28 Dương Thị Thanh Trúc Uỷ viên Ban Chấp hành
29 Nguyễn Đức Công Uỷ viên Ban Chấp hành
30 Trương Huy Hoàng Uỷ viên Ban Chấp hành
31 Vũ Xuân Khu Uỷ viên Ban Chấp hành

Gửi email

Các bài giới thiệu khác

Xem thêm

Lịch sử và cuộc đời đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

26/07/2022 678 lượt xem
Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022), Công đoàn Điện lực Việt Nam trân trọng giới thiệu tới các đồng chí cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tiểu sử và cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Chủ tịch đầu tiên của Tổng Công hội Đỏ. Tiền thân của Công đoàn Việt Nam ngày này.

Các kỳ đại hội của Công đoàn Điện lực Việt Nam

20/04/2010 888 lượt xem
Công đoàn Điện lực Việt Nam đến nay trải qua 6 kỳ Đại hội (tính từ năm 1996 đến tháng 10/2023). Ban biên tập giới thiệu về các kỳ đại hội.