Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Ban chấp hành Công đoàn điện lực Việt Nam lâm thời – Nhiệm kỳ 1996 - 1998

06/07/2022 03:35:22 PM 907 lượt xem
1 Chu Hữu Nhã Chủ tịch
2 Trần Văn Ngọc Phó Chủ tịch
3 Mai Thanh Lâm Ủy viên Ban Thường vụ
4 Ngô Bá Hiên Ủy viên Ban Thường vụ
5 Nguyễn Văn Kỷ Ủy viên Ban Thường vụ
6 Khương Thị Trang Ủy viên Ban Thường vụ
7 Trần Vĩnh Linh Ủy viên Ban Thường vụ
8 Nguyễn Nam Mộc Ủy viên Ban Chấp hành
9 Lê Thanh Minh Ủy viên Ban Chấp hành
10 Nguyễn Thành Đồng Ủy viên Ban Chấp hành
11 Nguyễn Duy Lịch Ủy viên Ban Chấp hành
12 Phạm Thị Thanh Suốt Ủy viên Ban Chấp hành
13 Nguyễn Thúy Hoàn Ủy viên Ban Chấp hành
14 Phạm Văn Lưu Ủy viên Ban Chấp hành
15 Trịnh Phi Anh Ủy viên Ban Chấp hành
16 Vũ Đức Quỳnh Ủy viên Ban Chấp hành
17 Nguyễn Thành Lân Ủy viên Ban Chấp hành
18 Hồ Ngọc Duệ Ủy viên Ban Chấp hành
19 Nguyễn Ngọc Ánh Ủy viên Ban Chấp hành
20 Nguyễn Mậu Thịnh Ủy viên Ban Chấp hành
21 Lê Mạnh Hiển Ủy viên Ban Chấp hành
22 Hoàng Văn Tân Ủy viên Ban Chấp hành
23 Nguyễn Thanh Sơn Ủy viên Ban Chấp hành

Gửi email

Các bài giới thiệu khác

Xem thêm

Lịch sử và cuộc đời đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

26/07/2022 678 lượt xem
Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022), Công đoàn Điện lực Việt Nam trân trọng giới thiệu tới các đồng chí cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tiểu sử và cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Chủ tịch đầu tiên của Tổng Công hội Đỏ. Tiền thân của Công đoàn Việt Nam ngày này.

Các kỳ đại hội của Công đoàn Điện lực Việt Nam

20/04/2010 888 lượt xem
Công đoàn Điện lực Việt Nam đến nay trải qua 6 kỳ Đại hội (tính từ năm 1996 đến tháng 10/2023). Ban biên tập giới thiệu về các kỳ đại hội.