Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Ban chấp hành Công đoàn điện lực Việt Nam khoá III – Nhiệm kỳ 2008 - 2013

06/07/2022 03:49:22 PM 871 lượt xem
1 Trần Văn Ngọc Chủ tịch
2 Phan Ngọc Trác Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Hồng Chiến Phó Chủ tịch
4 Phan Văn Lý Uỷ viên Ban Thường vụ
5 Nguyễn Mạnh Hùng Uỷ viên Ban Thường vụ
6 Nguyễn Văn Tiệp Uỷ viên Ban Thường vụ
7 Lê Minh Ba Uỷ viên Ban Thường vụ
8 Phạm Quốc Khánh Uỷ viên Ban Thường vụ
9 Nguyễn Văn Lâm Uỷ viên Ban Thường vụ
10 Lưu Quang Vinh Uỷ viên Ban Chấp hành
11 Nguyễn Ngọc Bảo Uỷ viên Ban Chấp hành
12 Nguyễn Thị Liên Uỷ viên Ban Chấp hành
13 Nguyễn Nghiêm Lĩnh Uỷ viên Ban Chấp hành
14 Phan Thị Thuỷ Tiên Uỷ viên Ban Chấp hành
15 Nguyễn Thanh Sơn Uỷ viên Ban Chấp hành
16 Võ Thị Quế Anh Uỷ viên Ban Chấp hành
17 Nguyễn Văn Nam Uỷ viên Ban Chấp hành
18 Đỗ Văn Cần Uỷ viên Ban Chấp hành
19 Nguyễn Tài Sơn Uỷ viên Ban Chấp hành
20 Đỗ Đức Hùng Uỷ viên Ban Chấp hành
21 Nguyễn Văn Hoà Uỷ viên Ban Chấp hành
22 Nguyễn Thị Cốm Uỷ viên Ban Chấp hành
23 Phan Đình Hoà Uỷ viên Ban Chấp hành
24 Nguyễn Tất Nhượng Uỷ viên Ban Chấp hành
25 Nguyễn Kim Phúc Uỷ viên Ban Chấp hành
26 Trịnh Đức Quý Uỷ viên Ban Chấp hành
27 Đinh Quốc Lâm Uỷ viên Ban Chấp hành
28 Nguyễn Bình Minh Uỷ viên Ban Chấp hành
29 Lưu Thế Biểu Uỷ viên Ban Chấp hành
30 Nguyễn Đức Công Uỷ viên Ban Chấp hành
31 Nguyễn Thị Chiến Uỷ viên Ban Chấp hành

Gửi email

Các bài giới thiệu khác

Xem thêm

Lịch sử và cuộc đời đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

26/07/2022 678 lượt xem
Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022), Công đoàn Điện lực Việt Nam trân trọng giới thiệu tới các đồng chí cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tiểu sử và cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Chủ tịch đầu tiên của Tổng Công hội Đỏ. Tiền thân của Công đoàn Việt Nam ngày này.

Các kỳ đại hội của Công đoàn Điện lực Việt Nam

20/04/2010 888 lượt xem
Công đoàn Điện lực Việt Nam đến nay trải qua 6 kỳ Đại hội (tính từ năm 1996 đến tháng 10/2023). Ban biên tập giới thiệu về các kỳ đại hội.