Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Ban chấp hành Công đoàn Năng lượng Việt Nam lâm thời – Năm 1987

06/07/2022 02:53:06 PM 877 lượt xem
1 Nguyễn Danh Phiên Thư ký
2 Trần Văn Ngạch Phó Thư ký
3 Nguyễn Trọng  Bảo Phó Thư ký
4 Trần Khoa Thư Ủy viên Thường vụ
5 Phạm Quyên Như Ủy viên Thường vụ
6 Nguyễn Đình Thừa Ủy viên Thường vụ
7 Nguyễn Quang Long Ủy viên Thường vụ
8 Cao Tuy Ủy viên Thường vụ
9 Đặng Đức Biện Ủy viên Thường vụ
10 Nguyễn Đức Đạo Ủy viên Thường vụ
11 Tô Tử Hạ Ủy viên Thường vụ
12 Chu Đăng Bảng Ủy viên Ban Chấp hành
13 Huỳnh Tư Ủy viên Ban Chấp hành
14 Nguyễn Văn Chung Ủy viên Ban Chấp hành
15 Nguyễn Trọng Tính Ủy viên Ban Chấp hành
16 Ngô Bá Hiện Ủy viên Ban Chấp hành
17 Lê Đình Ngạch Ủy viên Ban Chấp hành
18 Nguyễn Quốc Trọng Ủy viên Ban Chấp hành
19 Phan Việt Diễn Ủy viên Ban Chấp hành
20 Võ Đình Khôi Ủy viên Ban Chấp hành
21 Đặng Ngọc Tùng Ủy viên Ban Chấp hành
22 Phan Văn Báu Ủy viên Ban Chấp hành
23 Nguyễn Văn Đệ Ủy viên Ban Chấp hành
24 Phan Văn Ba Ủy viên Ban Chấp hành
25 Đào Xuân Cảnh Ủy viên Ban Chấp hành
26 Phạm Ngọc Sơn Ủy viên Ban Chấp hành
27 Nguyễn Văn Côn Ủy viên Ban Chấp hành
28 Hoàng Cành Ủy viên Ban Chấp hành
29 Dương Thị Thê Ủy viên Ban Chấp hành
30 Hà Văn Hồng Ủy viên Ban Chấp hành
31 Ngô Đức Tiền Ủy viên Ban Chấp hành
32 Nguyễn Văn Thịnh Ủy viên Ban Chấp hành
33 Lê Khắc Vừng Ủy viên Ban Chấp hành

Gửi email

Các bài giới thiệu khác

Xem thêm

Lịch sử và cuộc đời đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

26/07/2022 678 lượt xem
Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022), Công đoàn Điện lực Việt Nam trân trọng giới thiệu tới các đồng chí cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tiểu sử và cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Chủ tịch đầu tiên của Tổng Công hội Đỏ. Tiền thân của Công đoàn Việt Nam ngày này.

Các kỳ đại hội của Công đoàn Điện lực Việt Nam

20/04/2010 888 lượt xem
Công đoàn Điện lực Việt Nam đến nay trải qua 6 kỳ Đại hội (tính từ năm 1996 đến tháng 10/2023). Ban biên tập giới thiệu về các kỳ đại hội.