Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Kế hoạch Tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

17/10/2022 11:37:30 AM 393 lượt xem
Ngày 14/10/2022 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch số 608/KH-CĐĐVN về Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.
Nội dung văn bản chi tiết đính kèm theo:
Nội dung văn bản (ký duyệt)
Nội dung văn bản (bản mềm)
Tác giả: Ban Tuyên giáo - Nữ công, CĐ ĐLVN
Trích dẫn: Văn bản
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm