Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Kế hoạch tổng kết công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động và hoạt động nữ công giai đoạn 2018-2023

26/04/2022 09:43:01 AM 1.005 lượt xem

Ngày 26/4/2022 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Kế hoạch số 242/KH-CĐĐVN về Kế hoạch tổng kết công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động và hoạt động nữ công giai đoạn 2018-2023 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết Kế hoạch đính kèm theo:

Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm