Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức các Hội nghị Tháng 3/2023 tại thành phố Huế

02/03/2023 08:33:44 PM 145 lượt xem
Công đoàn Điện lực Việt Nam Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức các Hội nghị tháng 3/2023 tại thành phố Huế do trùng với Hội nghị an toàn, kỹ thuật do Tập đoàn ĐLVN tổ chức.
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm