Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

TÀI LIỆU VĂN HÓA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

05/08/2022 10:11:50 AM 3.778 lượt xem
Ngày 15/7/2022, EVN đã có quyết định số 1056/QĐ-EVN về việc ban hành Tài liệu Văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tài liệu Văn hóa EVN 2022 được xây dựng trên cơ sở kế thừa Tài liệu Văn hóa EVN ban hành năm 2009.
Tác giả: Ban TGNC
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm