Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Biên bản đối thoại vụ việc năm 2022

31/05/2022 04:38:17 PM 2.850 lượt xem

Ngày 25/4/2022, tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Đối thoại vụ việc năm 2022 giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn (đại diện người sử dụng lao động) và đại diện tập thể người lao động (Tổ đối thoại cấp EVN). Dưới đây là toàn văn Biên bản tại hội nghị, BBT thông báo tới đoàn viên, người lao động tại các đơn vị biết và thông tin đến người lao động.

Biên bản Đối thoại vụ việc năm 2022 đính kèm theo.

Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm