Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Bộ tài liệu Hướng dẫn trang trí, khánh tiết và tuyên truyền trực quan Đại hội

20/03/2023 11:10:59 AM 1.359 lượt xem
Bộ tài liệu Hướng dẫn trang trí, khánh tiết và tuyên truyền trực quan Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028
(Theo Hướng dẫn số 64/HD-TLĐ ngày 30/9/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và theo bộ nhận diện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

Bộ Tài liệu mang tính chất định hướng để các Công đoàn cơ sở tham khảo áp dụng vào công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp.

Bộ tài liệu bao gồm các thiết kế: Logo Đại hội VI Công đoàn ĐLVN; maket phông chính Đại hội; maket phông hội nghị BCH; Trung tâm thảo luận; pano tuyên truyền; Stander tuyên truyền; một số sản phẩm khác.

1. Click để download Logo Đại hội VI Công đoàn ĐLVN tại đây.
2. Click để download Maket phông chính ĐH và khẩu hiệu kết hoa chủ đề ĐH tại đây.
3. Click để download Maket Hội nghị BCH lần thứ nhất tại đây.
4. Click để download Maket Trung tâm thảo luận tại đây.
5. Click để download Maket Trung tâm thảo luận số 2 tại đây.
6. Click để download Maket Pano_baner ngang tại đây.
7. Click để download Maket Stander dọc tại đây.
8. Click để download Maket một số sản phẩm khác tại đây.
 
Download toàn bộ file thiết kế Bộ tài liệu HD tuyên truyền Đại hội tại đây.

Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm