Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 về thời giờ làm thêm

23/06/2022 09:42:50 AM 1.744 lượt xem

Ngày 23/6/2022, Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 412/CĐĐVN-CSPL về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 về thời giờ làm thêm gửi các Công đoàn trực thuộc.

Nội dung văn bản chi tiết đính kèm theo:

Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm