Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Chỉ thị phát động Thi đua thực hiện thắng lợi giai đoạn 2 mục tiêu “10 nghìn sáng kiến”

21/06/2022 09:42:57 AM 1.266 lượt xem

Ngày 15/6/2022, Tổng giám đốc EVN và BTV Công đoàn ĐLVN ký và ban hành Chỉ thị liên tịch về việc phát động phong trào Thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến”.

Chỉ thị liên tịch số 3220/CTLT-EVN-CĐ ngày 15/6/2022 đính kèm theo:

Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm