Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Triệu tập Cộng tác viên Bản tin và Website Công đoàn ĐLVN tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tuyên giáo, truyền thông năm 2022

28/06/2022 09:42:17 AM 772 lượt xem

Ngày 28/6/2022 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 427/CĐĐVN-VP về việc triệu tập Cộng tác viên Bản tin và Website tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tuyên giáo, truyền thông năm 2022 gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Nội dung chi tiết Văn bản đính kèm theo"

Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm