Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Thông báo tổ chức Hội nghị BCH, Sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2022 và Tập huấn nghiệp vụ tuyên giáo, truyền thông năm 2022

22/06/2022 09:42:52 AM 1.042 lượt xem

Ngày 21/6/2022, Công đoàn ĐLVN ban hành Thông báo số 398/TB-CĐĐVN về tổ chức Hội nghị BCH, sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2022 và Tập huấn nghiệp vụ tuyên giáo, truyền thông năm 2022.

Nội dung Thông báo chi tiết đính kèm theo:

Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm