Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Thông báo Tổ chức Hội nghị tháng 3/2023

23/02/2023 02:36:04 PM 112 lượt xem
Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban thường vụ; Hội nghị Ban Chấp hành; Hội nghị triển khai công tác năm 2023 trong tháng 3/2023
Tác giả: Trần Toản (Văn phòng)
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm