Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Thông báo thay đổi địa điểm và điều chỉnh một số nội dung tại Hội nghị BCH, Sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2022; Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo, truyền thông năm 2022

24/06/2022 09:42:48 AM 706 lượt xem

Ngày 24/6/2022, Công đoàn ĐLVN ban hành Thông báo số 415/TB-CĐĐVN về thay đổi địa điểm và điều chỉnh một số nội dung tại Hội nghị BCH,Sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2022; Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo, truyền thông năm 2022.

Nội dung Thông báo chi tiết đính kèm theo:

Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm