Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Đề cương báo cáo hoạt động công đoàn năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

31/10/2022 10:22:16 AM 2.167 lượt xem
Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành đề cương hướng dẫn số 635/CĐĐVN-VP ngày 28/10/2022 v/v báo cáo hoạt động công đoàn năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Công văn hướng dẫn số 635/CĐĐVN-VP ngày 28/10/2022 v/v báo cáo hoạt động công đoàn năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Tác giả: Trần Toản (Văn phòng)
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm