Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Hướng dẫn Thảo luận, góp ý; tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo trình Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI

31/03/2023 09:03:05 AM 1.456 lượt xem
Hướng dẫn Thảo luận, góp ý; tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo trình Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm