Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Thông báo Khen thưởng sơ kết phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” giai đoạn 2019-2024

05/07/2024 03:31:01 PM 167 lượt xem
Khen thưởng sơ kết phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” giai đoạn 2019-2024
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm