Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm 2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

15/11/2022 11:00:29 AM 995 lượt xem
Thông báo Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm 2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm