Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Thông báo Tổ chức các Hội nghị tháng 7/2024; Mít tinh chào mừng 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và Lễ biểu dương, khen thưởng “Cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu” giai đoạn 2021 - 2023

05/07/2024 02:34:34 PM 162 lượt xem
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm