Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Thông báo Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Tuyên giáo năm 2024; Tổng kết và trao giải Giải chạy online “Chung bước – Đồng lòng – Thắp sáng niềm tin”

05/07/2024 03:03:04 PM 158 lượt xem
Công đoàn ĐLVN Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Tuyên giáo năm 2024; Tổng kết và trao giải Giải chạy online “Chung bước – Đồng lòng – Thắp sáng niềm tin”
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm