Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Thông báo Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn năm 2024

09/05/2024 10:26:16 AM 296 lượt xem
Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn năm 2024
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm