Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Thông báo Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

25/12/2023 04:23:47 PM 584 lượt xem
Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm