Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Thông báo Tổ chức Hội nghị trong tháng 11/2022

31/10/2022 09:57:51 AM 791 lượt xem
Thông báo số 631/TB-CĐĐVN ngày 28/10/2022 của Công đoàn ĐLVN về việc Tổ chức các Hội nghị trong tháng 11/2022.
Chi tiết Thông báo số 631/TB-CĐĐVN đính kèm theo. 
Tác giả: Trần Toản (Văn phòng)
Trích dẫn: Thông báo số 631/TB-CĐĐVN ngày 28/10/2022 của Công đoàn ĐLVN
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm