Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Văn bản hướng dẫn triển khai tăng lương tối thiểu vùng

24/08/2022 02:46:52 PM 506 lượt xem
Ngày 24/8/2022, Công đoàn ĐLVN ban hành văn bản số 520/CĐĐVN-CSPL về việc hướng dẫn Công đoàn tham gia thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ về mức lương tối thiểu đối với người lao động.
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm