Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Kết luận của Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 10c/NQ-BCH và Chỉ thị 04/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

01/08/2022 09:20:35 AM 818 lượt xem
Ngày 18/7/2022 Ban TV Công đoàn ĐLVN đã ban hành Thông báo số 469/TB-CĐĐVN về vệc Kết luận của Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 10c/NQ-BCH và Chỉ thị 04/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm