Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Hưởng ứng sử dụng nông sản Vải thiều Bắc Giang

15/06/2023 03:38:05 PM 2.063 lượt xem
Ngày 15/6/2023 Công đoàn ĐLVN đã ban hành Văn bản số 308/CĐĐVN-CSPL về việc hưởng ứng sử dụng nông sản Vải thiều Bắc Giang gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.
Nội dung văn bản chi tiết đính kèm:
+ Văn bản số 308/CĐĐVN-CSPL (bản ký duyệt);
+ Văn bản số 308/CĐĐVN-CSPL (bản mềm).
Tác giả: Ban CSPL CĐ ĐLVN
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm