Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023)

21/06/2023 08:35:31 AM 1.842 lượt xem
Ngày 20/6/2023 Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Văn bản số 314/CĐĐVN-CSPL về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023) gửi các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.
Nội dung chi tiết văn bản đính kèm:
+ Văn bản số 314/CĐĐVN-CSPL (bản ký duyệt);
+ Văn bản số 314/CĐĐVN-CSPL (bản mềm);
Tác giả: Ban CSPL
Gửi email

Các thông báo khác

Xem thêm