Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Biểu dương An toàn vệ sinh viên tiêu biểu năm 2022

06/07/2022 02:08:37 PM 928 lượt xem
Ngày 30/6, tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 10c/NQ-BCH, Chỉ thị 04/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn, khen thưởng cho 16 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác an toàn, vệ sinh lao động và Lễ biểu dương 44 ATVSV tiêu biểu năm 2022.
Gửi email

Các album ảnh khác

Xem thêm