Trang thông tin điện tử
CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
Vietnam National Union of Electric Power Workers

Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Chỉ thị về công tác an toàn

08/11/2023 08:09:34 AM 135 lượt xem
Ngày 03/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành Chỉ thị số 6556/CT-EVN Chỉ thị về công tác an toàn. Để tăng cường hiệu quả công tác an toàn (an toàn vệ sinh lao động, an toàn điện, an toàn giao thông, hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp) nhằm ngăn ngừa, hạn chế tối đa tai nạn chết người, nội dung như sau.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Chỉ thị về công tác an toàn
Thời gian qua, các đơn vị thuộc Tập đoàn đã có nhiều cố gắng thực hiện các quy định của pháp luật và của Tập đoàn trong công tác an toàn vệ sinh lao động, an toàn điện, an toàn giao thông, hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được vẫn còn các tồn tại như để xảy ra tai nạn lao động chết người, tai nạn giao thông chết người, tai nạn điện trong dân do vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp còn nhiều. Để tăng cường hiệu quả công tác an toàn (an toàn vệ sinh lao động, an toàn điện, an toàn giao thông, hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp) nhằm ngăn ngừa, hạn chế tối đa tai nạn chết người, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung sau:
1. Tổng giám đốc/ Giám đốc các đơn vị
a. Chỉ đạo, điều hành, giám sát công tác an toàn.
b. Phân giao quyền hạn và trách nhiệm các cấp trong quản lý người lao động.
c. Tăng cường kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm nội quy, quy trình, quy định về an toàn hoặc để xảy ra tai nạn người lao động.
d. Quán triệt đến các đơn vị, người lao động về rút kinh nghiệm các vụ tai nạn người lao động.
e. Thực hiện nghiêm túc việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; căn cứ kết quả khám sức khỏe của người lao động, đơn vị rà soát, bố trí công việc phù hợp với điều kiện sức khỏe cho người lao động. 
f. Chịu trách nhiệm khi xảy ra tai nạn chết người đối với người lao động.
2. Khi người lao động bị tai nạn tại đơn vị:
a. Thực hiện khai báo, báo cáo theo Điều 37 Quy định công tác an toàn ban hành kèm theo Quyết định 1221/QĐ-EVN ngày 09/9/2021, thông tin về lãnh đạo Tập đoàn, Trưởng Ban AT EVN trong vòng 02 giờ ngay sau khi xảy ra tai nạn.
b. Tổ chức điều tra/ phối hợp điều tra theo thẩm quyền để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động. Đối với tai nạn không thuộc thẩm quyền điều tra, các đơn vị phải tổ chức phân tích nội bộ để xác định rõ các tồn tại liên quan nhằm đưa ra giải pháp khắc phục.
c. Sau khi có kết quả phân tích/ biên bản điều tra tai nạn, biên bản công bố, các đơn vị phải báo cáo kết quả phân tích/ điều tra vụ tai nạn; các giải pháp khắc phục và phòng tránh tai nạn tương tự; hình thức xử lý kỷ luật các tập thể, cá nhân có liên quan về EVN.
3. Công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), an toàn điện
a. Nâng cao trách nhiệm của người lãnh đạo, quản lý các cấp
- Phân công cụ thể trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, người quản lý trực tiếp, người lao động trong công tác ATVSLĐ.
- Tăng cường đào tạo, sát hạch công tác an toàn tại đơn vị.
- Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện, công cụ dụng cụ làm việc cho người lao động.
- Tăng cường công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe người lao động và nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu cho người lao động trực tiếp sản xuất.
- Tổ chức quản lý đánh giá rủi ro theo công việc của người lao động; xử lý, khắc phục kịp thời các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đảm bảo điều kiện ATVSLĐ cho người lao động khi thực hiện công việc.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở người lao động thực hiện đúng, đầy đủ nội quy, quy trình, quy định và biện pháp an toàn khi thực hiện công việc. Chấn chỉnh kịp thời các tồn tại, thiếu sót, hiện tượng mất an toàn.
b. Nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý công tác an toàn tại đơn vị
- Tổ chức bộ máy quản lý công tác an toàn đảm bảo nhân sự đủ về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu chức năng nhiệm vụ được giao.
- Tăng cường công tác đào tạo, bồi huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho người làm công tác an toàn.
- Đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của người làm công tác an toàn theo Quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1221/QĐ-EVN ngày 09/9/2021: i) Tạm thời đình chỉ công việc khi phát hiện thấy các vi phạm hoặc các nguy cơ xảy ra sự cố mất an toàn; ii) Kiểm tra kiến thức, nội quy, quy trình, quy định về an toàn và đánh giá việc tuân thủ đối với tập thể, cá nhân; iii) Có quyền báo cáo vượt cấp lên bộ phận an toàn cấp trên các cấp khi lãnh đạo đơn vị không xử lý các hiện tượng mất an toàn, cố ý sai phạm, cố tình che giấu các các vụ việc xảy ra; iv) Được trang bị đầy đủ thiết bị, công cụ, chi phí phục vụ chuyên môn, kiểm tra, giám sát công tác an toàn.
c. Nâng cao trình độ, kỹ năng, tính tuân thủ của người lao động
- Được quyền từ chối thực hiện công việc hoặc rời bỏ vị trí làm việc khi thấy rõ có nguy cơ xảy ra tai nạn đe dọa nghiêm trọng tính mạng hoặc sức khỏe của mình nhưng phải báo ngay cho người quản lý trực tiếp để có phương án xử lý: i) Không được giao thực hiện công việc; ii) Không được trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân; iii) Không có đúng, đầy đủ các biện pháp an toàn để làm việc.
- Quán triệt đến người lao động thực hiện nghiêm các nội quy, quy trình, quy định; chấn chỉnh, xử lý việc tự ý thực hiện các công việc khi chưa có sự phân công hoặc không có phiếu thao tác, phiếu công tác, lệnh công tác.
- Tăng cường phổ biến an toàn đầu giờ và/ hoặc trước khi di chuyển ra hiện trường công tác, tại hiện trường công tác, sau khi kết thúc công tác.
- Tăng cường công tác huấn luyện, sát hạch về ATVSLĐ, an toàn điện, an toàn thủy cơ nhiệt hóa: i) Hướng dẫn lập và thực hiện biên bản khảo sát hiện trường, phương án tổ chức thi công và biện pháp an toàn, phiếu thao tác, phiếu công tác, lệnh công tác và đặc biệt là các biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn; ii) Hướng dẫn nhận diện mối nguy và đưa ra biện pháp phòng ngừa phù hợp với công việc của người lao động.
d. Tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường bằng nhiều hình thức trực tiếp, chụp ảnh hoặc quay video phát hiện các hiện tượng, hành vi mất an toàn để kịp thời chấn chỉnh, xử lý: i) Không được tham gia khi sức khỏe, tâm lý không đủ điều kiện để làm việc, không có đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân; ii) Đình chỉ công việc nếu không sử dụng đúng phương tiện bảo vệ cá nhân, không làm đúng và đầy đủ các biện pháp an toàn.
e. Phối hợp Công đoàn đồng cấp
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên theo Chỉ thị liên tịch số 6799/CTLT-EVN-CĐĐVN ngày 29/11/2022.
- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của người lao động chấp hành công tác an toàn.
- Khuyến cáo, hướng dẫn người lao động trang bị thuốc theo người khi di chuyển, thực hiện công việc để có thể sử dụng ngay khi cần thiết nếu có các bệnh như dị ứng, sốc phản vệ với các dị nguyên, bệnh mãn tính,...; phát động phong trào rèn luyện, nâng cao sức khỏe dài hạn cho người lao động.
4. Giảm thiểu tai nạn giao thông trên đường thực hiện nhiệm vụ và đi làm/ về nhà
Khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình an toàn giao thông trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 915/QĐ-EVN ngày 31/8/2023.
5. Giảm thiểu tai nạn điện trong dân do vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp (HLAT)
a. Tăng cường trách nhiệm của đơn vị quản lý vận hành trong quản lý HLAT; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát HLAT.
b. Phối hợp với chính quyền địa phương: i) Kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm HLAT; ii) Phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn điện trong dân có liên quan đến HLAT để có giải pháp phòng ngừa hiệu quả.
c. Tuyên truyền hoặc phối hợp với chính quyền, cơ quan truyền thông nâng cao hiệu quả tuyên truyền HLAT về hình thức và nội dung.
6. Chỉ thị này được phổ biến đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên, người lao động tại tất cả các đơn vị thuộc Tập đoàn.

Tác giả: Bộ phận TG
Gửi email

Bình luận (0)

Gửi bình luận Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin tức khác

Xem thêm

Nỗ lực đảm bảo tiến độ Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Nam Định – Thanh Hóa NEW

Ngày 1/12/2023, tại Thanh Hóa, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – Phạm Hồng Phương và Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) – Phạm Lê Phú đã đi kiểm tra công trường và họp điều độ tiến độ Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn NMNĐ Nam Định I – Thanh Hóa.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ ngày 01/12/2023 NEW

Ngày 30/11/2023, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có Quyết định số 695/QĐ-UBQLV bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ ngày 01/12/2023. Căn cứ một số văn bản của cấp có thẩm quyền, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Quyết định số 135/QĐ-HĐTV ngày 30/11/2023 bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ ngày 01/12/2023.

PC Quảng Ninh nâng cao kỹ năng truyền thông kỷ nguyên số cho các cán bộ truyền thông nòng cốt

Trong 02 ngày 21-22/11, Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) phối hợp với Học viện Quản lý và lãnh đạo Châu Á - Thái Bình Dương tổ chức Tập huấn công tác Truyền thông năm 2023 cho 50 CBCNV là lãnh đạo, cán bộ truyền thông, cộng tác viên các đơn vị trực thuộc.

Bộ nhận diện Tuần lễ hồng EVN lần IX - năm 2023

Bộ nhận diện Tuần lễ hồng EVN lần thứ IX - năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Sử dụng thống nhất logo sự kiện nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam

Để chuẩn bị các hoạt động hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2023), Tập đoàn Điện lực Việt Nam thiết kế và ban hành mẫu logo nhận diện để thống nhất áp dụng trong toàn Tập đoàn.

PC Quảng Ninh đảm bảo cấp điện thành công chương trình khai mạc Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023

Tối ngày 17/11, tại Quảng trường 30/10 (TP Hạ Long), UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình khai mạc Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023 với chủ đề “Quảng Ninh – Hokkaido: Hội nhập văn hóa giàu bản sắc”, với sự tham gia của 10 ngàn đại biểu và khán giả, trong đó có 400 đại biểu đến từ đất nước Nhật Bản.

TRUYỀN TẢI ĐIỆN ĐÀ NẴNG DIỄN TẬP CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG KHỦNG BỐ

Ngày 14/11, tại Trạm biến áp (TBA) 500kV Đà Nẵng, Truyền tải điện (TTĐ) Đà Nẵng đã phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn tập công tác phòng chống khủng bố (PCKB).

PTC2 TRIỂN KHAI ỨNG PHÓ MƯA LỚN ĐẢM BẢO VẬN HÀNH AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN.

Theo tin từ Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên từ ngày 13/11 – 18/11 trên địa bàn các tỉnh miền trung từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa sẽ có mưa to trên diện rộng. Với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm, có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều địa phương thuộc khu vực Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) quản lý.

Triển khai thi công Dự án Trạm biến áp 500kV Bình Dương 1

Ngày 13/11, tại Bình Dương, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị tham gia dự án tổ chức triển khai thi công Dự án Trạm biến áp 500kV Bình Dương 1.

CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 2: VỀ ĐÍCH TRƯỚC 1 THÁNG 19 NGÀY

Tính đến ngày 11/11/2023, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã hoàn thành tổng sản lượng điện truyền tải đạt 7,519 tỷ kWh và chính thức về đích trước 1 tháng 19 ngày. Ước tính hết năm 2023 sản lương truyền tải điện của PTC2 đạt 8,4 tỷ kWh vượt 112% kế hoạch Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) giao.

PC Quảng Bình: Tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông dịp cuối năm

Thời điểm cuối năm, nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân tăng cao, đồng thời nhiều công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn cũng khẩn trương được thi công đảm bảo tiến độ, cần huy động đông lực lượng. Do vậy, PC Quảng Bình quán triệt đảm bảo an toàn lao động tuyệt đối cho người, thiết bị trong công tác.

Tình hình hoạt động tháng 10 và mục tiêu, nhiệm vụ công tác tháng 11/2023

Trong tháng 10 năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt, EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và chủ động ứng phó với các đợt mưa lớn gây ngập lụt diện rộng tại miền Trung.